Pliki do pobrania

1. Wniosek o wydanie promesy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

2. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków - osoba fizyczna

3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków - osoba prawna

4. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

5. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

6. Zlecenie wymiany wodomierza

7. Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną