Pliki do pobrania

1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków - osoba fizyczna

3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków - osoba prawna

4. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

6. Zlecenie wymiany wodomierza

7. Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

8. WNIOSEK O ZWROT/PRZEKSIĘGOWANIE NADPŁATY

9. Oświadczenie w związku z ryczałtem za wodę i ścieki

10. Oświadczenie o zmianie nazwiska

11. Wniosek o opracowanie warunków technicznych przyłączy wod-kan

12. Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacji sanitarnej

13. Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wod-kan

14. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

15. Wytyczne do budowy przyłączy wod.-kan.