Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 56 jest jednostką organizacyjną Gminy Pełczyce, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego nie posiadającego osobowości prawnej.

Zakład realizuje zadania polegające na zaspokojaniu potrzeb ludności z terenu miasta i gminy. Do zadań zakładu należą m.in.:

– produkcja wody
– eksploatacja oczyszczalni ścieków
– wywóz nieczystości
– oczyszczanie ulic miasta
– utrzymanie zieleni miejskiej
– zimowe utrzymanie dróg
– adminstracja cmentarzy komunalnych
– usługi pogrzebowe
– adminstracja zasobami mieszkaniowymi

Zakład reprezentuje: Kierownik Witold Sitasz