Woda i Kanalizacja

- Naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- Czyszczenie systemów kanalizacyjnych

- Wywóz nieczystości płynnych

- Wykonywanie przyłączy wodno–kanalizacyjnych przy posesjach

Oferujemy

- Wydawanie warunków technicznych wodno-kanalizacyjnych

- Wydawanie zapewnień o dostawie wody i odprowadzaniu nieczystości płynnych

- Kompleksowy nadzór i odbiór przyłączy wodny-kanalizacyjnych

Inne usługi

Sprzątanie ulic, placów oraz posesji

- Zimowe oczyszczanie mechaniczne i usuwanie gołoledzi

- Usługi transportowe