• Jak uzyskać warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych?
  • Jak zlecić wymianę wodomierza?
  • Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków?
  • Jak zamówić usługę?
  • Jak wybrać miejsce pochówku na cmentarzach komunalnych?
  • Jak zgłosić awarię?
  • Czy mogę otrzymywać faktury na e-mail?

Przejdź do Poradnika Klienta

UPRZEJMIE PROSIMY O WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

CHUSTECZKI NAWILŻANE, OLEJE, TŁUSZCZ, PODPASKI, PIELUCHY, TEKSTYLIA, PREZERWATYWY ORAZ WIELE INNYCH MATERIAŁÓW NIEROZPUSZCZALNYCH W WODZIE TO ELEMENTY, KTÓRE NIE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W KANALIZACJI

Materiały nierozpuszczalne w wodzie generują ogromne koszta związane z eksploatacją kanalizacji sanitarnej. Nasi pracownicy nieprzerwanie walczą ze skutkami awarii powodowanych przez niewłaściwe użytkowanie kanalizacji. Efektem tego są:

– WYŻSZE CENY ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW – Awarie pomp w przepompowniach oraz w oczyszczalniach ścieków generują dodatkowe koszta, co wpływa na cenę odprowadzenia ścieków

– WYBIJANIE KANALIZACJI NA PAŃSTWA POSESJACH – Materiały nierozpuszczalne w wodzie powodują zatory w rurach i studzienkach kanalizacyjnych, czego efektem są ścieki na Twoim podwórku bądź chodniku

– NIESPODZIEWANE PRZERWY W DOSTAWIE WODY – Awarie przekładają się na  znaczny spadek sprawności technicznej, a zatem także wydłużenie czasu pracy oraz obniżenie wydajności urządzeń wykorzystywanych do dostarczania wody

Partnerzy: