Zabezpieczenie wodomierzy, przyłączy oraz węzłów przed mrozem

Temperatura powietrza spada, dlatego przypominamy Odbiorcom Usług  o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowej przed zamarznięciem. Temperatura w otoczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 2 stopnie Celsjusza (zalecenia producenta wodomierzy dotyczące ochrony przed wilgocią kondensacyjną).

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczeniem licznika, a w efekcie wywołać niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana, a dzięki kilku działaniom możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

  • Sprawdź szczelność okien i drzwi, zadbaj o ocieplenie pomieszczenia tak, aby mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • Owiń wodomierz suchym materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami.
  • W sklepach można też kupić wełnę mineralną lub matę izolacyjną.
  • Zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę.

Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie, woda w rurach może zamarznąć i je rozsadzić, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek w Biurze Obsługi Klienta Zakładu. W takiej sytuacji Zakład dokona naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

Jednocześnie przypominamy, iż chęć demontażu wodomierza należy najpierw zgłosić w zakładowym Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 95 768 50 88 wew. 20 lub 21. Zgodnie z  art. 28 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 ro zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków każda osoba zrywająca zabezpieczenie z wodomierza podlega karze grzywny do 5000 zł.

Dodaj komentarz