Wymiana wodomierzy – Krzynki, Ługowo, Niesporowice

Przypominamy, że od 31 stycznia br., trwa wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców w Gminie Pełczyce.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem
w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest na koszt Gminy Pełczyce. Wodomierze wymieniać będą profesjonalni i doświadczeni monterzy
z firmy PHU Partner z Wrocławia, którzy posiadać będą stosowne uprawnienia wydane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Od 2 maja 2023 roku monterzy zawitają do miejscowości Krzynki, Ługowo oraz Niesporowice.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wymiany wodomierzy prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy PHU Partner z Wrocławia pod numerem telefonu: 574199750. W sprawach rozliczeń prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dodaj komentarz