Wymiana wodomierzy – harmonogram prac

Informujemy, że 31 stycznia br., rozpoczynamy wymianę wodomierzy u wszystkich odbiorców w Gminie Pełczyce.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem
w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest na koszt Gminy Pełczyce. Wodomierze wymieniać będą profesjonalni i doświadczeni monterzy
z firmy PHU Partner z Wrocławia, którzy posiadać będą stosowne uprawnienia wydane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Poniżej prezentujemy przewidywany harmonogram wymiany wodomierzy.

31.01.2023 – 07.02.2023 – Łyskowo, Nowa, Polna, Słoneczna, Łąkowa, Wodna, Wiejska, Rakoniew, Starogrodzka, Rynek B., Wiosenna

06.02.2023 – 11.02.2023 – ul. B. Chrobrego, ul. Ogrodowa, Dworcowa

13.02.2023 – 18.02.2023 – ul. Jeziorna, Parkowa, Krótka, Staromiejska, Boczna, Zamkowa, Rybacka, Pionierów, Kościuszki, Kwiatowa, Ogródki, Krzywa, Pełczyk, Al. Wolności

20.02.2023 – 25.02.2023 – Armii Polskiej, Kościelna

Terminy mogą ulec zmianie o 1-2 dni w zależności od postępu prac. O ewentualnych zmianach planowanych terminów informować będziemy na bieżąco. W razie jakichkolwiek komplikacji czy nieobecności monterzy będą informować drogą telefoniczną.

Dodaj komentarz