LIKWIDACJA KASY

Informujemy, że w wyniku zmian organizacyjnych kasa mieszcząca się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach z dniem 1 października 2019 roku zostanie zlikwidowana.

Do 1 października 2019 roku wszyscy klienci Zakładu rozliczający się z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymają książeczki opłat z indywidualnym numerem konta, na który będzie można dokonywać wpłat.

Dodaj komentarz