Wymiana wodomierzy w Gminie Pełczyce

Informujemy, że od 23 stycznia 2023 roku, rozpoczynamy wymianę wodomierzy u wszystkich odbiorców w Gminie Pełczyce. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest na koszt Gminy Pełczyce. Wodomierze wymieniać będą profesjonalni i doświadczeni monterzy z firmy PHU Partner z Wrocławia, którzy posiadać będą stosowne uprawnienia wydane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Nowe wodomierze dostarczone przez renomowaną markę Kamstrup, odczytywane będą elektronicznie/zdalnie.

Jakie są z tego korzyści dla mieszkańców?

  • Pełna kontrola wydatków związanych z wodą i ściekami poprzez zdalny dostęp do konta mieszkańca.
  • Rzadsze wizyty inkasenta (nie częściej niż raz w roku, pozostałe odczyty będą odbywać się zdalne).
  • Brak konieczności podawania stanu liczników do Zakładu.
  • Łatwiejsze dla budżetu domowego płatności, gdyż częściej wystawiane faktury będą opiewały na mniejsze kwoty.
  • Mniej reklamacji i napraw, bo urządzenia do odczytu zdalnego mają mniejszą awaryjność ze względu na brak części mechanicznych.
  • Rzadsza wymiana wodomierzy, ze względu na możliwość przeprowadzenia ponownej legalizacji.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiany będzie na bieżąco, na kilka dni przed ich rozpoczęciem. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej oraz zachęcamy do podania swojego numeru telefonu do naszego systemu informowania SMS – ZGKiM Info. Informację z konkretnym terminem wymiany wodomierzy będzie miał również inkasent, który w budynkach wielorodzinnych pozostawi stosowną notatkę.

Dodaj komentarz