Wymiana wodomierzy – harmonogram od 08.03.2023 r.

Przypominamy, że od 31 stycznia br., trwa wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców w Gminie Pełczyce.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem
w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest na koszt Gminy Pełczyce. Wodomierze wymieniać będą profesjonalni i doświadczeni monterzy
z firmy PHU Partner z Wrocławia, którzy posiadać będą stosowne uprawnienia wydane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Poniżej prezentujemy przewidywany harmonogram wymiany wodomierzy dla miejscowości Płotno, Lubiana, Lubianka, Będargowiec i Jarosławsko:

  • Od 9 marca 2023 monterzy zawitają do miejscowości Płotno, Lubiana, Lubianka i Jarosławsko
  • Od 8 marca 2023 monterzy zawitają do Będargowca

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wymiany wodomierzy prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy PHU Partner z Wrocławia pod numerem telefonu: 574199750. W sprawach rozliczeń prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dodaj komentarz