Rusza wymiana wodomierzy na wsiach

Informujemy, że od 31 stycznia br., trwa wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców w Gminie Pełczyce.
Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie ekranów, zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed wodomierzem
w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

Wymiana wodomierzy wykonywana jest na koszt Gminy Pełczyce. Wodomierze wymieniać będą monterzy
z firmy PHU Partner z Wrocławia, którzy posiadać będą stosowne uprawnienia wydane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

Poniżej prezentujemy przewidywany harmonogram wymiany wodomierzy.

21.02.2023-25.02.2023 – Lubianka (numer telefonu do montera: 691082624)

21.02.2023-25.02.2023 – Brzyczno (numer telefonu do montera: 735649374)

22.02.2023-25.02.2023 – Bolewice (numer telefonu do montera: 695163426)

Terminy mogą ulec zmianie, ze względu na trudność przewidzenia postępu prac.

W przypadku nie zastania Państwa w domu we wskazanych terminach, monterzy pozostawią informację z numerem kontaktowym w celu umówienia dogodnego terminu wymiany.

Informacja dotycząca kolejnych wsi będzie umieszczona w zależności od postępu prac.

Dodaj komentarz