Poszukujemy pracownika!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zatrudni technika ogrodnika, odpowiedzialnego za pielęgnacje i konserwację zieleni.

Wykształcenie:       

średnie lub wyższe o kierunku ogrodniczym

Cechy:

 • umiejętność projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • poczucie estetyki
 • dokładność
 • cierpliwość

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami związanymi z pielęgnacją i ochroną roślin
 • kierowanie pracami związanymi z czystością placów, chodników, cmentarzy komunalnych
 • wyznaczanie i kontrolowanie prac podległych pracowników
 • rozliczanie pracowników z powierzonych narzędzi
 • rozplanowanie i przygotowanie nasadzeń
 • dobór odpowiednich roślin
 • przygotowanie podłoża pod nasadzenia
 • dobór właściwego rodzaju gleby, nawozu i narzędzi
 • dobór odpowiedniego terminu przeprowadzania prac ogrodniczych
 • nadzór nad pracami ogrodniczymi (odpowiednim terminem nasadzeń i nawożenia)
 • nadzór nad właściwym przebiegiem karczowania, wycinania, ciecia, formowania drzew, krzewów i żywopłotów
 • nadzór nad prawidłowym procesem sadzenia drzew

Aplikację w postaci CV mogą Państwo przesłać na adres e-mail: zgkim@pelczyce.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ulicy Ogrodowej 56 w Pełczycach (pokój nr 3)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 56 w Pełczycach adres e-mail: zgkim@pelczyce.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia
rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail zgkim@pelczyce.pl. Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodaj komentarz