Nowe ceny wody i ścieków od 01.11.2022 r.

Informujemy, iż od 1 listopada 2022 roku obowiązywać będą nowe ceny na dostawę wody i odbiór ścieków, wynikające z decyzji SZ.RZT.70.093.2022.ER dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Cena wody:  4,99 zł/m3

Cena ścieków: 10,74 zł/m3

razem 15,73 zł

Abonament  4,22 zł/m-c dla odbiorców wody i ścieków
Abonament  2,11 zł/m-c dla odbiorców wody lub ścieków

Dodaj komentarz