Nowe ceny od 1 sierpnia 2020

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach informuje, że zgodnie z decyzją ST.RZT.070.4.8.2019.AB Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie – od 1 sierpnia 2020 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków.

Cena wody: 4,23 zł/m³

Cena ścieków: 9,31 zł/m³ razem: 13,54 zł

Abonament: 3,74 zł/m-c za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Abonament: 1,87/m-c za dostawę wody lub odprowadzenie ścieków

Podane ceny są cenami brutto.

Dodaj komentarz