Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków?

Z menu strony wybierz Biuro Obsługi Klienta, a następnie zakładkę Wnioski i umowy.

Pobierz i wypełnij wniosek

Treść Zakładki

Jak uzyskać warunki techniczne przyłączy wodno-kanalizacyjnych?

  1. Pobierz wniosek z zakładki Biuro Obsługi Klienta

Do wniosku załącz oświadczenie o własności terenu oraz aktualny podkład geodezyjny

Złóż wniosek osobiście bądź wyślij pocztą

W ciągu 14 dni od dostarczenia wniosku otrzymasz odpowiedź

Jak zamówić usługę?

Ceny usług znajdziesz w naszym Cenniku KLIK

Skontaktuj się z naszym Działem Technicznym by omówić szczegóły: 663 903 084

Jak wybrać miejsce pochówku na cmentarzach komunalnych?

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 95 768 50 88 wew. 17

Czy mogę otrzymywać faktury na adres e-mail?

Jak najbardziej. Należy pobrać zgodę, do pobrania (KLIK) wypełnić i przesłać na nasz adres bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta