Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.01.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 24 stycznia 2022 r. Biuro Obsługi Klienta przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Wszystkich interesantów zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź e-mail. Przypominamy, że stan wodomierzy podawać można przez naszą stronę internetową.